Historie

Samenvatting van de clubhistorie van 1945 tot 1995. Een uitgebreidere beschrijving van deze jaren is te vinden in het jubileumboekje dat bij het 50-jarig jubileum werd uitgegeven.

1945

WDV wordt opgericht bij café Goossens in de Gasthuisstraat, op initiatief van J. Bulten. Eén van de leden van het eerste uur is Gerrit Koobs, die meer dan 50 jaar de vereniging trouw is gebleven. Het eerste clublokaal wordt café Oonk aan de Misterweg. Clubavond is de maandagavond. Later (precieze datum onbekend) verhuist WDV naar café Prinsenhof aan de Misterstraat. Al snel heeft WDV zo’n 30 leden. De eerste voorzitter is W. Elferink.

1950

Hendrikus Rijks wordt lid en het jaarverslag maakt er al meteen melding van dat hij een concurrent zal worden voor de toenmalige kampioen J. Bulten. Die veronderstelling bleek juist, want Rijks werd 14 maal clubkampioen van WDV.

1951

WDV gaat spelen in de café-ruimte van bakker Hillen aan de Misterweg. Inmiddels is J. te Kolstee voorzitter. Het ledental is sinds de oprichting gedaald van 30 naar 17.

1952

Het ledental is gedaald naar 11. Wegens geldgebrek kan de jaarlijkse feestavond niet doorgaan.

1954

Bakker Hillen sluit zijn café en WDV verhuist naar café Kraaijenbrink op de Markt (waar nu een Chinees restaurant is gevestigd). K. Hengeveld neemt het voorzitterschap op zich.

1957

Het ledental bereikt een nieuw dieptepunt: 9. Het wordt moeilijk om voor bondswedstrijden genoeg spelers aan de borden te krijgen. Het saldo van de kas kan alleen door vrijwillige bijdragen positief blijven. De kern van de vereniging blijft op zijn post en tracht een bedrijfstoernooi van de grond te krijgen, in de hoop om daarmee nieuwe leden aan te trekken.

1958

Het bedrijf KOMEIJZO wint het eerste bedrijfsdamtoernooi. Er gloort hoop voor WDV: twee nieuwe leden!

1959

WDV organiseert voor het eerst het schooldamkampioenschap van Winterswijk. De Prof. Kohnstamm-school is de eerste kampioen. Ook wordt er voor het eerst een huisdamtoernooi georganiseerd, met 25 deelnemers.

1960

Acht nieuwe leden voor WDV! Het ledental komt daarmee op 21.

1963

E. Dijkstra is de nieuwe voorzitter. Hij zou 12 jaar op zijn post blijven. Piet Roozenburg geeft een simultaanwedstrijd; Hendrikus Rijks en Klaas Jetten winnen van de oud-wereldkampioen.

1966

Een nieuw clublokaal: De Klomp aan de Wooldstraat. De jeugdafdeling gaat van start met 16 leden. Zeeg Jongkoen is de eerste jeugdkampioen.

1968

Wegens brand bij De Klomp verhuist WDV naar Fides et Concordia, t.o. het NS-station.

1970

WDV viert op sobere wijze (geldgebrek?) haar 25-jarig jubileum met een goed bezochte receptie en een etentje. Gerrit Koobs, Toon Tragter en Willem Kruisselbrink worden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap.

1972

‘Fides’ brandt af en daarmee is ook het clublokaal van WDV verdwenen. Door een toeval kunnen 8 sets klokken, borden en doosjes met schijven uit de vuurzee gered worden: enkele leden hadden de avond tevoren niet opgeruimd. De rest van het materiaal én de dambibliotheek gaan verloren. WDV was niet tegen brand verzekerd, maar via de verzekering van Fides wordt later toch nog een bedrag uitgekeerd. Nadat enkele leden een vrijwillige bijdrage storten in het noodfonds is er weer genoeg geld om nieuwe klokken, borden en schijven te kopen.

Het nieuwe clublokaal wordt café Nijenhuis op het Weurden, waar later de discotheek Moustache gevestigd was. Johan te Kolstee en Hendrik Kruisselbrink zijn 25 jaar lid.

1975

Weer een nieuw clublokaal: lunchroom Wassink in de Ratumsestraat, waar tegenwoordig een kapsalon gevestigd is. De clubavond is ondertussen verplaatst van maandag- naar dinsdagavond.

Een sportief hoogtepunt: WDV wint de bekercompetitie door in de finale het op papier veel sterkere DIOS Eibergen te verslaan. De jeugdafdeling wordt nieuw leven ingeblazen, onder impuls van het schooldammen. Veertien jeugdigen melden zich aan. Het totale ledental loopt op tot ongeveer 30.

Evert Dijkstra draagt de voorzittershamer over aan Hens van de Walle. Dijkstra is 12 jaar voorzitter en in totaal 23 jaar bestuurslid geweest. Van de Walle blijft ruim 20 jaar voorzitter en blijkt een bestuurder in hart en nieren. Later neemt hij ook het voorzitterschap van de Gelderse Dambond op zich.

1976

De vrijgezel Toon Tragter laat WDV een legaat na van maar liefst 500 gulden. Om zijn naam binnen de vereniging in ere te houden wordt het jaarlijkse sneldamtoernooi omgedoopt in het Toon Tragter Sneldamtoernooi.

1979

Het aspirantenteam van WDV wordt kampioen van Nederland. Het team bestaat uit: Hayco Frielink, Jos Rave, Guido Kothuis, William Heinen, Lucien Eykman en Mark Sanders.

1982

Het eerste team van WDV promoveert voor het eerst in de historie naar de Gelderse Hoofdklasse. Sinds de oprichting in 1945 had WDV 1 louter in de tweede en eerste klasse Oost gespeeld.

Het clubblad ‘De Forcing’ ziet het levenslicht, op initiatief van Mark Sanders (zie Archief).

1984

Jubileum: 25 jaar schooldammen. Hoogtepunt van de festiviteiten is de herhaling van de finales uit 1959, waarvoor alle spelers ‘van toen’ opgespoord werden.

1985

WDV bestaat 40 jaar. Tijdens de viering ontvangt Gerrit Koobs, al die 40 jaar lid, de gouden speld van de KNDB.

Gerrit en Minie Wassink sluiten hun zaak en WDV gaat weer op zoek naar een nieuw clublokaal. De zoektocht eindigt bij café Hillen aan de Misterweg, waar WDV tot in 2019 zou blijven spelen. Daarmee is café (Bij)Hillen langer dan alle voorgaande clublokalen de thuishaven van WDV geweest.

Klaas Jetten is 25 jaar lid en wordt gehuldigd. Het eerste team degradeert naar de Eerste klasse Oost. Het clubblad ‘De Forcing’ houdt na drie jaargangen helaas op te bestaan.

1986

WDV 1 wordt kampioen en keert weer terug in de Gelderse Hoofdklasse.

1990

WDV 1 degradeert naar de Eerste klasse Oost. De vereniging gaat damtrainingen voor schooldammertjes organiseren, in combinatie met het persoonlijk kampioenschap van Winterswijk voor basisschoolleerlingen. De animo is groot.

1991

Jan Korten is 25 jaar lid en wordt gehuldigd.

1993

WDV 1 degradeert zelfs naar de Tweede Klasse, een sportief dieptepunt in recente historie van de club.

1994

WDV 1 keert na promotie terug in de Eerste Klasse.
De teller van het ledental staan op ca. 25.

1995

WDV bestaat 50 jaar! Het jubileum wordt groots gevierd met tal van activiteiten. Uiteraard is er een receptie en een jubileumfeest. Ook stelt de vereniging een jubileumboekje samen (tevens de bron voor dit historisch overzicht) en worden diverse toernooien georganiseerd, waaronder een reünietoernooi. Tot besluit is er een damfestijn in het centrum van Winterswijk, waar de toenmalige wereldkampioen dammen, Guntis Valneris, in de openlucht een simultaanwedstrijd speelt.