Clubinformatie

De Winterswijkse DamVereniging bestaat sinds 1 juni 1945.
Momenteel heeft de vereniging 20 leden, van jong tot wat ouder.

Clubavond en clublokaal

De vaste clubavond van WDV is de woensdagavond.
De thuiswedstrijden van WDV 1 in de bondscompetitie zijn echter op vrijdagavond.

We spelen in ’t Hakkie, speeltuin Hakkelerkamp, Beuzenes 48, 7101 VZ Winterswijk

Bestuur

De bestuursleden van WDV zijn:

  • Jan Elgershuizen (voorzitter)
  • Frank ten Hagen (secretaris)
  • Wim Sonderen (penningmeester)
  • Erik ten Hagen
  • Erik Oonk

 

Contributie

Senioren betalen 72 euro per jaar; jeugdleden 25 euro.

Het rekeningnummer van WDV is NL30 RABO 0359 0415 23, t.n.v. Winterswijkse Damvereniging.

 

Ratinglijst WDV-leden

‘Live’ WDV-ratingen via Toernooibase: