Klassieke partijen op damavond

Op de damclubavond van woensdag 27 maart kwamen op alle borden klassieke standen te staan, met verschillende uitkomsten.

Onderlinge competitie

Erik Oonk – Wim Sonderen (1-1). Beiden konden het verschil niet maken en kwamen na de 40e zet remise overeen.

Thomas Esselink – Frank ten Hagen (0-2). Er was op zich niet veel aan de hand, maar na een misrekening moest Thomas schijfverlies toelaten wat resulteerde in een nederlaag.

Joop Messersmid – Zeeg Jongkoen (1-1). Een interessante partij, waarbij niet geheel duidelijk was wie er voordeel had. Tegen het einde met beide beperkte bedenktijd bood Zeeg remise aan wat werd geaccepteerd. Achteraf bleek echter dat Joop op dat moment de winst had kunnen afdwingen.

Ratingcompetitie

Robert Broekman – Theo Stoverinck (0-2). Na een foutje van Theo dwong Robert schijfwinst af. Later speelde hij op een Coup Royal, maar kreeg hem zelf tegen waarna het schijvenaantal weer gelijk was. Positioneel had Robert voordeel kunnen behalen, maar toen die dit naliet behaalde Theo een voordelig eindspel en wist een lastig eindspel nog te winnen.

Voor de onderlinge verandert er bovenin de stand weinig. Voor de Ratingcompetitie blijft Thomas de leider, maar Augustin staat ook nog in de buurt. Voor de competitiestand, zie: www.damclubwinterswijk.nl.