WDV 2 schuift ook DEZ Laren 2 opzij

WDV 2 heeft in zijn 2e wedstrijd de bezoekers van DEZ Laren 2 overtuigend verslagen. De 7-5 eindstand had nog wel wat hoger kunnen uitvallen.

Het begon direct al veelbelovend. Wim Bennink kwam door een lichte combinatie een schijf voor. Even later brak Wim door naar dam middels een combinatie van 5 om 4. Zijn tegenstander gaf direct op (2-0). De naast hem zittende Frank ten Hagen trakteerde zijn tegenstander eveneens op een damcombinatie. Hoewel deze nog even tegen spartelde zag hij toch wel in dat het onbegonnen werk was (4-0).

Teamcaptain Wim Bennink inspecteert de standen op de borden

Gezien de stand op de overige borden kon de winst WDV 2 -normaal gesproken- niet meer ontgaan.
Het was invaller Wim Klaassen die zijn –iets sterkere- tegenstander keurig op remise hield (5-1).
Hetzelfde lukte Zeeg Jongkoen. Zeeg wist gaandeweg de partij zijn tegenstander in de verdediging te drukken, maar dit bleek niet voldoende voor de winst (6-2).

Op het oog had Jan Elgershuizen een beter stand, maar zijn tegenstander deed steeds de juiste zet. Beide spelers wisten door te breken waarna remise werd overeen gekomen. Hiermee stelde Jan de overwinning veilig (7-3).

Alle ogen waren nu gericht op de aan bord 1 vechtende Wim Sonderen. Hij was verzeild geraakt in de opsluiting van zijn korte vleugel en ook zijn centrum stond onder druk. De ingewikkelde stand vergde veel bedenktijd. Wim kon niet verhinderen dat zijn tegenstander steeds beter kwam te staan en uiteindelijk een schijf won. In tijdnood schijnt hij toch nog een remisevariant over het hoofd te hebben gezien, maar moest uiteindelijk –na ruim 4 uur spelen- het hoofd buigen (7-5).