Hoge score bij damsimultaan

Vrijdag 31 augustus opende WDV het damseizoen weer met de simultaan tegen de clubkampioen. Erik ten Hagen bleek goed in vorm, want hij behaalde 87,5% van de punten binnen wat een recordscore is! 

Bij de simultaan waren 12 leden van de WDV aanwezig om het op te nemen tegen clubkampioen Erik ten Hagen. Enkele leden bleken nog in de vakantiemodus te zitten, want een aantal partijen werden al vrij nel beslist door relatief eenvoudige combinaties. Weer wat anderen wisten meer tegenstand te bieden, maar konden het ook niet bolwerken tegen de meervoudig clubkampioen. 

Het moment waarop Wim Bennink toesloeg

Uiteindelijk verloor Erik slechts in 2 partijen punten. Tegen veteraan Wim Bennink moest hij het onderspit delven, nadat Wim toesloeg met een leuke damcombinatie. Voorzitter Jan Elgershuizen bood ook stug tegenstand en wist daarmee een puntje uit het vuur te slepen.

Met een score van 87,5% scoorde Erik 14% hoger dan het jaar ervoor. Het was in ieder geval weer een leuke opening van het damseizoen.