Erik Oonk gehuldigd voor 40 jarig jubileum!

Naast dat Erik Oonk op de ledenvergadering werd herkozen als bestuurslid, werd hij ook nog even in het zonnetje gezet. Dit seizoen is hij namelijk 40 jaar onafgebroken lid van de WDV.
In zijn speech ging, voorzitter, Jan Elgershuizen kort in op Erik zijn damverleden, o.a. de 2 deelnames aan de blindsimultaan tegen Ton Sijbrands werden benoemd. Verder kwam zijn belangrijke rol als stille kracht in het bestuur ter sprake. Hij noemde Erik één van de trouwste leden, waar je altijd op kan rekenen. Als het bij Erik een nee is, dan kan hij ook echt niet!

We hopen dat je nog lang bij WDV zal blijven dammen. Erik, nogmaals, van harte gefeliciteerd!